Përshëndetje i/e nderuar,

Ticketing System është web aplikacion për menaxhimin e tiketave të Ankesave, Sugjerimeve, Lëvdatave etj. 

Çdo tiketë do të ketë një numër unik dhe klasifikohet në bazë të kategorizimit.

Ju në mënyrë automatike do të pranoni një e-mail për krijimin e tiketës tuaj dhe problemi do të zgjidhet nga personat përgjegjës të cilët menaxhojnë këtë platformë.